Zaawansowane programowanie Warszawa | DD1studio
Strony internetowe Warszawa

FAQ

Czym jest język programowania?

Zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

Źródło

Co to jest programowanie obiektowe?

Programy definiuje się za pomocą obiektów – elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

Największym atutem programowania, projektowania oraz analizy obiektowej jest zgodność takiego podejścia z rzeczywistością – mózg ludzki jest w naturalny sposób najlepiej przystosowany do takiego podejścia przy przetwarzaniu informacji.

Źródło

Jak tworzyć nowoczesne strony internetowe?

Obecnie strona internetowa jest bardzo istotnym elementem każdego biznesu. Ale jej sama nazwa domeny to nie wszystko. Powinna być przede wszystkim responsywna i zawierać poprawną treść, tematycznie określoną według kanonu danej dziedziny. Atrakcyjność jej w obecnych realiach to treściwość kontentu.

Jak tworzyć strony internetowe w notatniku?

Otwieramy dokument w notatniku nazwa_pliku.txt

Cały kod w dokumencie musi być umieszczony między znacznikami <HTML> </HTML>. Znaczniki <HEAD> </HEAD> zawierają informacje nagłówkowe. Sama treść dokumentu ujęta jest w znacznikach <BODY> </BODY>.
W pliku nazwa_pliku wpisz następujący układ poleceń:

<HTML>
<HEAD>oto nagłówek strony
</HEAD>
<BODY>
tutaj wpisujemy właściwą treść tej strony
</BODY>
</HTML>

Twój plik nazwa_pliku.txt zamień na nazwa_pliku.html

Zapisz wprowadzone zmiany w pliku. Uruchom teraz w przeglądarce, polecam Google Chrome

Aby na pasku tytułowym strony (zwykle granatowy pasek na górze ekranu) pojawił się tytuł Twojej strony/prezentacji, umieść między znacznikami <HEAD> </HEAD> dodatkowe polecenia <TITLE> </TITLE>. Między nimi napisz: moja strona. Całość będzie wyglądać tak:
<HTML>
<HEAD> oto nagłówek strony
<TITLE> nazwa mojej pierwszej strony </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
tutaj wpisujemy właściwą treść tej strony
</BODY>
</HTML>

Patrz przykład wideo.